AGRO MARTIN
KOM 668-372-205
BRZOSTW 21 63-233 JARACZEWO 
W ramach usług serwisowych   kompleksowe usługi serwisowaniaogumienia wszystkich typów pojazdów, zarówno osobowych, dostawczych, ciężarowych jak i autobusów, naczep, ciągników.